Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   

Vyučující

Stiborová Marie - hodnocení napříč kurzy

Kurz MC250P25 Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Kurz MC250P03B Biochemie II

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Vybrat jiného vyučujícího