Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   

Vyučující

Císařová I. - hodnocení napříč kurzy

Kurz MC240C403 Laboratorní technika

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Database prepare error.