Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   

Vyučující

Š. Kubínová - hodnocení napříč kurzy

Kurz MG440C08 Mikroskopie horninotvorných minerálů

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Database prepare error.