Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   

Vyučující

V. Hladký - hodnocení napříč kurzy

Kurz MS107005 Filosofie a metodologie vědy

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Kurz MS720P52 Současná filosofie a věda

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Vybrat jiného vyučujícího