Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   

Vyučující

Holub František - hodnocení napříč kurzy

Kurz MG440P02 Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Database prepare error.