Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   

Vyučující

Dolejš David - hodnocení napříč kurzy

Kurz MG440P02c Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cvičení)

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Vybrat jiného vyučujícího