Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   

Vyučující

Telenský P. - hodnocení napříč kurzy

Kurz MB150P96 Fyziologie stresu

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Kurz MB150P65 Obecná a srovnávací fyziologie

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Vybrat jiného vyučujícího