Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   

Vyučující

J. Žák - hodnocení napříč kurzy

Kurz MG421P00 Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Kurz MG421P31 Úvod do geologie

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Vybrat jiného vyučujícího