Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   

Vyučující

Dzúrová Dagmar - hodnocení napříč kurzy

Kurz MD360P05 Statistická analýza dat I

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Database prepare error.