Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   

Vyučující

Tesaříková Březinová Eva - hodnocení napříč kurzy

Kurz MS750P01 Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Vybrat jiného vyučujícího