Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   

Vyučující

Goliáš Viktor - hodnocení napříč kurzy

Kurz MG432P09 Základy hornictví a geologického průzkumu

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Kurz MG431P52C Základy mineralogie

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Vybrat jiného vyučujícího