Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG440P04C Základy petrologie

Ústav petrologie a strukturní geologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 26 / 34 (76 %) Učebna: PP Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá9x34.6 %
dobrá14x53.8 %
průměrná3x11.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.77
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano13x50 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 1.77
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké5x19.2 %
přiměrěné17x65.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 1.77

Vyučující

Jedlička R. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit6x23.1 %
průměr 1.75
Kubínová Š. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x38.5 %
průměr 1.75
Martínek K. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.57
Jedlička R. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x23.1 %
průměr 1.3
Kubínová Š. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x38.5 %
průměr 1.44
Martínek K. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.3
Jedlička R. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x57.7 %
průměr 1.27
Kubínová Š. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x69.2 %
průměr 1.25
Martínek K. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x53.8 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž13x50 %
žena13x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé25x96.2 %
opakovaně1x3.8 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%21x80.8 %
75 – 50%4x15.4 %
50 – 25%1x3.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné2x7.7 %
průměrné22x84.6 %
podprůměrné1x3.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký10x40 %
průměrný14x56 %
nízký1x4 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký7x26.9 %
průměrný18x69.2 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět