Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P42C Základy geoinformatiky

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 6 / 113 (5 %) Učebna: K1 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá1x16.7 %
dobrá0x0 %
průměrná0x0 %
špatná4x66.7 %
velmi špatná1x16.7 %
průměr 3.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne3x50 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano3x50 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x50 %
přiměrěné2x33.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.4

Vyučující

Novotná K. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne5x83.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.67
Novotná K. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano3x50 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Novotná K. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit3x50 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne3x50 %
rozhodně ne2x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.17
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x50 %
spíše ne3x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž2x33.3 %
žena4x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.6x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé6x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%4x66.7 %
75 – 50%1x16.7 %
50 – 25%1x16.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x16.7 %
průměrné3x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné2x33.3 %
průměr 3.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký0x0 %
průměrný1x16.7 %
nízký5x83.3 %
průměr 2.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký1x16.7 %
průměrný1x16.7 %
nízký4x66.7 %
průměr 2.5
Vybrat jiný předmět