Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P42B Základy geoinformatiky

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 12 / 113 (11 %) Učebna: K1 Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá1x8.3 %
dobrá6x50 %
průměrná5x41.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne5x41.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké5x41.7 %
přiměrěné5x41.7 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.64

Vyučující

Šimbera J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2.09
Šimbera J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Šimbera J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano3x25 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x41.7 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž9x75 %
žena3x25 %
průměr 1.25
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé11x91.7 %
opakovaně1x8.3 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%8x66.7 %
75 – 50%1x8.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%3x25 %
průměr 1.83
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x8.3 %
průměrné9x75 %
podprůměrné2x16.7 %
špatné0x0 %
průměr 3.08
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký1x8.3 %
průměrný8x66.7 %
nízký3x25 %
průměr 2.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký6x50 %
průměrný6x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět