Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P09D Základy biostatistiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 14 / 110 (13 %) Učebna: B5 Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá4x28.6 %
dobrá8x57.1 %
průměrná2x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.23
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.46
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x53.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 2

Vyučující

Turčičová M. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.85
Turčičová M. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.17
Turčičová M. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x28.6 %
žena10x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.11x78.6 %
Nmgr.3x21.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.21
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé12x85.7 %
opakovaně2x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%9x64.3 %
75 – 50%2x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%3x21.4 %
průměr 1.79
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré3x21.4 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné6x42.9 %
podprůměrné5x35.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.93
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x28.6 %
průměrný7x50 %
nízký3x21.4 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký5x35.7 %
průměrný8x57.1 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět