Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P09C Základy biostatistiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 110 (17 %) Učebna: B5 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá7x36.8 %
dobrá12x63.2 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.69
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 2.15
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x5.3 %
přiměrěné16x84.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.94

Vyučující

Pecková M. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano14x73.7 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Pecková M. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Pecková M. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x68.4 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x21.1 %
žena15x78.9 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.15x78.9 %
Nmgr.3x15.8 %
Ph.D.1x5.3 %
průměr 1.26
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé16x84.2 %
opakovaně3x15.8 %
průměr 1.16
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%18x94.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné7x36.8 %
průměrné9x47.4 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký0x0 %
průměrný16x84.2 %
nízký3x15.8 %
průměr 2.16
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký7x36.8 %
průměrný11x57.9 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět