Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P09A Základy biostatistiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 4 / 110 (4 %) Učebna: B5 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá2x50 %
dobrá1x25 %
průměrná1x25 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano4x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano3x75 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné2x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x50 %
průměr 2

Vyučující

Zvára K. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano1x25 %
spíše ne2x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Zvára K. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Zvára K. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x50 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano3x75 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano4x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano4x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž1x25 %
žena3x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.1x25 %
Nmgr.2x50 %
Ph.D.1x25 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé3x75 %
opakovaně1x25 %
průměr 1.25
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%2x50 %
75 – 50%1x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x25 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x50 %
průměrné2x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký1x25 %
průměrný3x75 %
nízký0x0 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký3x75 %
průměrný0x0 %
nízký1x25 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět