Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P15 Zpracování dat v geologii

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 13 / 32 (41 %) Učebna: PUA Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá7x53.8 %
dobrá5x38.5 %
průměrná1x7.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.54
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.36
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x23.1 %
přiměrěné8x61.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.73

Vyučující

Ježek J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.75
Ježek J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Ježek J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž8x61.5 %
žena5x38.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé12x92.3 %
opakovaně1x7.7 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%11x84.6 %
75 – 50%2x15.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x15.4 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné4x30.8 %
podprůměrné3x23.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x30.8 %
průměrný7x53.8 %
nízký2x15.4 %
průměr 1.85
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký6x46.2 %
průměrný5x38.5 %
nízký2x15.4 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět