Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P24 Xenobiochemie

Katedra biochemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 9 / 22 (41 %) Učebna: CH2 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá4x44.4 %
dobrá1x11.1 %
průměrná4x44.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x11.1 %
přiměrěné8x88.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89

Vyučující

Stiborová M. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Stiborová M. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Stiborová M. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x66.7 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž3x33.3 %
žena6x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.1x11.1 %
Nmgr.8x88.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.89
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%7x77.8 %
75 – 50%2x22.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x22.2 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné7x77.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký3x33.3 %
průměrný5x55.6 %
nízký1x11.1 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký4x44.4 %
průměrný4x44.4 %
nízký1x11.1 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět