Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P17Z1 Tematická kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 16 / 68 (24 %) Učebna: LR Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá8x50 %
dobrá7x43.8 %
průměrná1x6.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké4x25 %
přiměrěné12x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75

Vyučující

Jaroš J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Jaroš J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Jaroš J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž10x62.5 %
žena6x37.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé15x93.8 %
opakovaně1x6.3 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%14x87.5 %
75 – 50%2x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné2x12.5 %
průměrné12x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x6.3 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký8x50 %
průměrný7x43.8 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký8x50 %
průměrný6x37.5 %
nízký2x12.5 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět