Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P06C Světový populační vývoj

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 29 / 50 (58 %) Učebna: LR Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá18x62.1 %
dobrá9x31 %
průměrná2x6.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.45
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano25x86.2 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x20.7 %
průměr 1.35
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké7x24.1 %
přiměrěné22x75.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76

Vyučující

Hulíková Tesárková K. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano9x31 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Hulíková Tesárková K. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano23x79.3 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.21
Hulíková Tesárková K. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x51.7 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano9x31 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano29x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano25x86.2 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž10x34.5 %
žena19x65.5 %
průměr 1.66
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.24x82.8 %
Nmgr.5x17.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé28x96.6 %
opakovaně1x3.4 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%26x89.7 %
75 – 50%3x10.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x3.4 %
nadprůměrné10x34.5 %
průměrné18x62.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký17x58.6 %
průměrný12x41.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.41
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký13x44.8 %
průměrný15x51.7 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět