Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG440P17 Strukturní geologie

Ústav petrologie a strukturní geologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 17 / 22 (77 %) Učebna: PP Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá10x58.8 %
dobrá3x17.6 %
průměrná4x23.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne6x35.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké9x52.9 %
přiměrěné6x35.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.4

Vyučující

Lexa O. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Jeřábek P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.87
Peřestý V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.33
Lexa O. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Jeřábek P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.38
Peřestý V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.13
Lexa O. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x47.1 %
průměr 1.33
Jeřábek P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit10x58.8 %
průměr 1.43
Peřestý V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.36
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž10x58.8 %
žena7x41.2 %
průměr 1.41
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé13x76.5 %
opakovaně4x23.5 %
průměr 1.24
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%13x76.5 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%1x5.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré3x17.6 %
nadprůměrné5x29.4 %
průměrné7x41.2 %
podprůměrné2x11.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.47
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x23.5 %
průměrný9x52.9 %
nízký4x23.5 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký7x41.2 %
průměrný8x47.1 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět