Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P05C Statistická analýza dat I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 70 / 111 (63 %) Učebna: Z3 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá20x28.6 %
dobrá34x48.6 %
průměrná14x20 %
špatná2x2.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.97
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano25x35.7 %
spíše ano31x44.3 %
spíše ne9x12.9 %
rozhodně ne5x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano21x30 %
spíše ano27x38.6 %
spíše ne19x27.1 %
rozhodně ne3x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano45x64.3 %
spíše ano19x27.1 %
spíše ne3x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.3 %
průměr 1.37
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano26x37.1 %
spíše ano28x40 %
spíše ne5x7.1 %
rozhodně ne2x2.9 %
nemohu posoudit9x12.9 %
průměr 1.72
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké30x42.9 %
přiměrěné34x48.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x8.6 %
průměr 1.53

Vyučující

Hasman J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano21x30 %
spíše ano28x40 %
spíše ne17x24.3 %
rozhodně ne3x4.3 %
nemohu posoudit1x1.4 %
průměr 2.03
Netrdová P. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano24x34.3 %
spíše ano16x22.9 %
spíše ne18x25.7 %
rozhodně ne2x2.9 %
nemohu posoudit10x14.3 %
průměr 1.97
Spilková J. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano21x30 %
spíše ano23x32.9 %
spíše ne15x21.4 %
rozhodně ne3x4.3 %
nemohu posoudit8x11.4 %
průměr 2
Hasman J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano60x85.7 %
spíše ano10x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Netrdová P. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano49x70 %
spíše ano9x12.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x17.1 %
průměr 1.16
Spilková J. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano44x62.9 %
spíše ano16x22.9 %
spíše ne2x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x11.4 %
průměr 1.32
Hasman J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano16x22.9 %
spíše ano5x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit49x70 %
průměr 1.24
Netrdová P. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano12x17.1 %
spíše ano3x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit55x78.6 %
průměr 1.2
Spilková J. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x11.4 %
spíše ano4x5.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit58x82.9 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano35x50 %
spíše ano29x41.4 %
spíše ne4x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.9 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano65x92.9 %
spíše ano1x1.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x2.9 %
nemohu posoudit2x2.9 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano55x79.7 %
spíše ano12x17.4 %
spíše ne2x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž35x50.7 %
žena34x49.3 %
průměr 1.49
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.25x36.2 %
Nmgr.44x63.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.64
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé62x88.6 %
opakovaně8x11.4 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%60x85.7 %
75 – 50%6x8.6 %
50 – 25%3x4.3 %
méně než 25%1x1.4 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré4x5.7 %
nadprůměrné12x17.1 %
průměrné46x65.7 %
podprůměrné7x10 %
špatné1x1.4 %
průměr 2.84
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký16x22.9 %
průměrný32x45.7 %
nízký22x31.4 %
průměr 2.09
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký18x25.7 %
průměrný44x62.9 %
nízký8x11.4 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět