Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P31C Přírodní ohrožení a rizika

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 10 / 28 (36 %) Učebna: K1 Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá1x10 %
dobrá6x60 %
průměrná1x10 %
špatná2x20 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano6x60 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano3x30 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x20 %
přiměrěné6x60 %
nízké1x10 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.89

Vyučující

Kusák M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano6x60 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Maca V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano5x50 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Kusák M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Maca V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano7x70 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Kusák M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x70 %
průměr 1.67
Maca V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x70 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano4x40 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž9x90 %
žena1x10 %
průměr 1.1
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.1x10 %
Nmgr.9x90 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.9
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%8x80 %
75 – 50%2x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné4x40 %
průměrné5x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.4
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký5x50 %
průměrný4x40 %
nízký1x10 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký0x0 %
průměrný7x70 %
nízký3x30 %
průměr 2.3
Vybrat jiný předmět