Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P02C Principy databází

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/4 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 20 / 34 (59 %) Učebna: K2 Termín: Pá,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá2x10 %
dobrá5x25 %
průměrná7x35 %
špatná6x30 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.85
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano10x50 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 2.06
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano9x45 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano6x30 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit6x30 %
průměr 2.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano2x10 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit7x35 %
průměr 2.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x10 %
přiměrěné14x70 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.94

Vyučující

Brůha L. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x30 %
spíše ne11x55 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.79
Kocan M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano8x40 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.32
Brůha L. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano8x40 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
Kocan M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano5x25 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne4x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
Brůha L. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano3x15 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x70 %
průměr 1.83
Kocan M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano2x10 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x75 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano4x20 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne6x30 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.8
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano11x55 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano9x45 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.79

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž14x70 %
žena6x30 %
průměr 1.3
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.7x35 %
Nmgr.13x65 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.65
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé14x70 %
opakovaně6x30 %
průměr 1.3
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%13x65 %
75 – 50%6x30 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x25 %
průměrné15x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x20 %
průměrný14x70 %
nízký2x10 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký3x15 %
průměrný12x60 %
nízký5x25 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět