Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421C21B Praktikum ze všeobecné geologie II

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 29 / 41 (71 %) Učebna: VP Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá10x34.5 %
dobrá15x51.7 %
průměrná4x13.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.15
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x13.8 %
průměr 1.48
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké4x13.8 %
přiměrěné20x69 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x17.2 %
průměr 1.83

Vyučující

Nádaskay R. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano9x31 %
spíše ano16x55.2 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Nádaskay R. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Nádaskay R. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x34.5 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x58.6 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano13x44.8 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.66
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.71
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž16x55.2 %
žena13x44.8 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.29x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé28x96.6 %
opakovaně1x3.4 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%28x96.6 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x3.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré3x10.3 %
nadprůměrné3x10.3 %
průměrné22x75.9 %
podprůměrné1x3.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký16x55.2 %
průměrný12x41.4 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký11x39.3 %
průměrný17x60.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.61
Vybrat jiný předmět