Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180C28 Pozorování a pokus organismální II

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/3 Z; 2 kr.
Respondentů: 10 / 15 (67 %) Učebna: B4 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá3x30 %
dobrá6x60 %
průměrná1x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.8
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano3x30 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano3x30 %
spíše ne5x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x70 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 2

Vyučující

Sezemská K. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano5x50 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Mourek J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Mourková J. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano4x40 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Sezemská K. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Mourek J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Mourková J. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.33
Sezemská K. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x60 %
průměr 1.25
Mourek J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x60 %
průměr 1.25
Mourková J. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano8x80 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x40 %
žena6x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.8x80 %
Ph.D.2x20 %
průměr 2.2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%5x50 %
75 – 50%5x50 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné4x40 %
průměrné5x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.4
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký5x50 %
průměrný5x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký3x30 %
průměrný7x70 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět