Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC270P61B Organická chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 15 / 38 (39 %) Učebna: CH4 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá10x66.7 %
dobrá3x20 %
průměrná2x13.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x13.3 %
přiměrěné12x80 %
nízké1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93

Vyučující

Tokarenko A. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Tokarenko A. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Tokarenko A. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž3x20 %
žena12x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé12x80 %
opakovaně3x20 %
průměr 1.2
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%9x60 %
75 – 50%4x26.7 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x13.3 %
průměrné10x66.7 %
podprůměrné3x20 %
špatné0x0 %
průměr 3.07
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký5x33.3 %
průměrný7x46.7 %
nízký3x20 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký9x60 %
průměrný3x20 %
nízký3x20 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět