Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180P25 Ochrana člověka za mimořádných situací

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 17 / 18 (94 %) Učebna: B4 Termín: Út,12:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá14x82.4 %
dobrá3x17.6 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.18
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné14x82.4 %
nízké2x11.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06

Vyučující

Říha R. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Nodžáková K. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.14
Kuba R. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.15
Říha R. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Nodžáková K. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1
Kuba R. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1
Říha R. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x70.6 %
průměr 1
Nodžáková K. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x82.4 %
průměr 1
Kuba R. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x88.2 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x23.5 %
žena13x76.5 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.11x64.7 %
Nmgr.6x35.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.35
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%7x41.2 %
75 – 50%7x41.2 %
50 – 25%2x11.8 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.82
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné1x5.9 %
průměrné14x82.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký13x76.5 %
průměrný4x23.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.24
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký7x41.2 %
průměrný10x58.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět