Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P65 Obecná a fyzikální chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 8 / 29 (28 %) Učebna: CH3 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá3x37.5 %
dobrá1x12.5 %
průměrná3x37.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x12.5 %
průměr 2.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x37.5 %
rozhodně ne3x37.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.88
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x25 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 2.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké5x62.5 %
přiměrěné2x25 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.29

Vyučující

Ušelová K. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano4x50 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Kalíková K. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 2.33
Ušelová K. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.14
Kalíková K. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 1
Ušelová K. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x50 %
průměr 1
Kalíková K. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x87.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x50 %
žena4x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.8x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé7x87.5 %
opakovaně1x12.5 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%5x62.5 %
75 – 50%2x25 %
50 – 25%1x12.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x50 %
průměrné3x37.5 %
podprůměrné1x12.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký1x12.5 %
průměrný4x50 %
nízký3x37.5 %
průměr 2.25
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký1x12.5 %
průměrný5x62.5 %
nízký2x25 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět