Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS720P51 O původu přírodních věd

Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 45 / 260 (17 %) Učebna: VG Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá20x44.4 %
dobrá17x37.8 %
průměrná7x15.6 %
špatná1x2.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano10x22.2 %
spíše ano20x44.4 %
spíše ne12x26.7 %
rozhodně ne2x4.4 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano32x71.1 %
spíše ano12x26.7 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano18x40 %
spíše ano15x33.3 %
spíše ne5x11.1 %
rozhodně ne2x4.4 %
nemohu posoudit5x11.1 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano9x20 %
spíše ano15x33.3 %
spíše ne6x13.3 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit14x31.1 %
průměr 1.97
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x4.4 %
přiměrěné31x68.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit12x26.7 %
průměr 1.94

Vyučující

Kleisner K. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano25x55.6 %
spíše ano16x35.6 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit2x4.4 %
průměr 1.49
Hermann T. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano13x28.9 %
spíše ano18x40 %
spíše ne12x26.7 %
rozhodně ne2x4.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Kočandrle R. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano11x24.4 %
spíše ano16x35.6 %
spíše ne9x20 %
rozhodně ne2x4.4 %
nemohu posoudit7x15.6 %
průměr 2.05
Kleisner K. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano30x66.7 %
spíše ano12x26.7 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.4 %
průměr 1.33
Hermann T. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano26x57.8 %
spíše ano15x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.9 %
průměr 1.37
Kočandrle R. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano23x51.1 %
spíše ano14x31.1 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x15.6 %
průměr 1.42
Kleisner K. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x13.3 %
spíše ano3x6.7 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x77.8 %
průměr 1.5
Hermann T. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x13.3 %
spíše ano2x4.4 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit35x77.8 %
průměr 1.7
Kočandrle R. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x8.9 %
spíše ano2x4.4 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit37x82.2 %
průměr 1.88
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano20x45.5 %
spíše ano20x45.5 %
spíše ne3x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano38x86.4 %
spíše ano2x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x4.5 %
nemohu posoudit2x4.5 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano27x61.4 %
spíše ano12x27.3 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x9.1 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž7x15.6 %
žena38x84.4 %
průměr 1.84
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.44x97.8 %
Nmgr.1x2.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé45x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%24x53.3 %
75 – 50%17x37.8 %
50 – 25%4x8.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.56
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré4x8.9 %
nadprůměrné8x17.8 %
průměrné29x64.4 %
podprůměrné2x4.4 %
špatné2x4.4 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký12x26.7 %
průměrný26x57.8 %
nízký7x15.6 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký17x37.8 %
průměrný22x48.9 %
nízký6x13.3 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět