Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS107004 Novověká filosofie a věda

Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 13 / 181 (7 %) Učebna: B7 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá8x61.5 %
dobrá2x15.4 %
průměrná3x23.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x84.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2

Vyučující

Hladký V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Hladký V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.08
Hladký V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x30.8 %
žena9x69.2 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%6x46.2 %
75 – 50%4x30.8 %
50 – 25%2x15.4 %
méně než 25%1x7.7 %
průměr 1.85
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x7.7 %
průměrné11x84.6 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký7x53.8 %
průměrný4x30.8 %
nízký2x15.4 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký8x61.5 %
průměrný3x23.1 %
nízký2x15.4 %
průměr 1.54
Vybrat jiný předmět