Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550S12 Nakládání s odpady

Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Z; 2 kr.
Respondentů: 18 / 35 (51 %) Učebna: BB Termín: Po,16:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá8x44.4 %
dobrá10x55.6 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x50 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné15x83.3 %
nízké1x5.6 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2.06

Vyučující

Innemanová P. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Piláček V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Innemanová P. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Piláček V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Innemanová P. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x61.1 %
průměr 1.57
Piláček V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž7x38.9 %
žena11x61.1 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.8x44.4 %
Nmgr.10x55.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.56
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%17x94.4 %
75 – 50%1x5.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x11.1 %
nadprůměrné2x11.1 %
průměrné14x77.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký7x38.9 %
průměrný9x50 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.72
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký6x33.3 %
průměrný11x61.1 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.72
Vybrat jiný předmět