Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB160P60 Mikroevoluce a makroevoluce

Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 40 / 176 (23 %) Učebna: B7 Termín: Po,13:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá17x42.5 %
dobrá15x37.5 %
průměrná8x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano16x40 %
spíše ano22x55 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano25x62.5 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano30x75 %
spíše ano7x17.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.5 %
průměr 1.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano20x50 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne2x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x12.5 %
průměr 1.49
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké5x12.5 %
přiměrěné25x62.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit10x25 %
průměr 1.83

Vyučující

Flegr J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano10x25 %
spíše ano21x52.5 %
spíše ne8x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.95
Flegr J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano17x42.5 %
spíše ano21x52.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 1.55
Flegr J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x5 %
spíše ano8x20 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x72.5 %
průměr 1.91
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano17x42.5 %
spíše ano22x55 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano28x70 %
spíše ano7x17.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit3x7.5 %
průměr 1.32
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano17x43.6 %
spíše ano12x30.8 %
spíše ne7x17.9 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit2x5.1 %
průměr 1.78

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž15x37.5 %
žena25x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.39x97.5 %
Nmgr.1x2.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé40x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%20x50 %
75 – 50%13x32.5 %
50 – 25%6x15 %
méně než 25%1x2.5 %
průměr 1.7
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x5 %
nadprůměrné11x27.5 %
průměrné24x60 %
podprůměrné2x5 %
špatné1x2.5 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký11x27.5 %
průměrný27x67.5 %
nízký2x5 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký12x30 %
průměrný25x62.5 %
nízký3x7.5 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět