Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340C01Z2 Metody v SG I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 14 / 66 (21 %) Učebna: L1 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá2x14.3 %
průměrná9x64.3 %
špatná2x14.3 %
velmi špatná1x7.1 %
průměr 3.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne3x21.4 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne3x21.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne4x28.6 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 2.92
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké12x85.7 %
přiměrěné2x14.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14

Vyučující

Dvořáková N. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne10x71.4 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.86
Dvořáková N. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Dvořáková N. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano7x50 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.54
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž10x71.4 %
žena4x28.6 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé10x71.4 %
opakovaně4x28.6 %
průměr 1.29
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%13x92.9 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné5x35.7 %
průměrné8x57.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký0x0 %
průměrný5x35.7 %
nízký9x64.3 %
průměr 2.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký2x14.3 %
průměrný8x57.1 %
nízký4x28.6 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět