Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P56B Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 34 / 147 (23 %) Učebna: CH3 Termín: St,16:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá16x47.1 %
dobrá13x38.2 %
průměrná5x14.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.68
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano10x29.4 %
spíše ano20x58.8 %
spíše ne4x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano26x76.5 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano17x50 %
spíše ano10x29.4 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x14.7 %
průměr 1.48
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano10x29.4 %
spíše ano16x47.1 %
spíše ne3x8.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x14.7 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké9x26.5 %
přiměrěné24x70.6 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76

Vyučující

Rubešová J. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano14x41.2 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne5x14.7 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Rubešová J. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano27x79.4 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Rubešová J. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano19x55.9 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x26.5 %
průměr 1.24
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano22x64.7 %
spíše ano9x26.5 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano23x67.6 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne4x11.8 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.55
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano24x70.6 %
spíše ano9x26.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž10x29.4 %
žena24x70.6 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.34x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé34x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%24x70.6 %
75 – 50%7x20.6 %
50 – 25%3x8.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x2.9 %
nadprůměrné1x2.9 %
průměrné27x79.4 %
podprůměrné4x11.8 %
špatné1x2.9 %
průměr 3.09
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký8x23.5 %
průměrný21x61.8 %
nízký5x14.7 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký15x44.1 %
průměrný17x50 %
nízký2x5.9 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět