Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P53A Matematika A2

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 24 / 56 (43 %) Učebna: CH4 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá17x70.8 %
dobrá7x29.2 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.32
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x12.5 %
přiměrěné21x87.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88

Vyučující

Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano21x87.5 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano20x83.3 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž16x66.7 %
žena8x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé21x87.5 %
opakovaně3x12.5 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%15x62.5 %
75 – 50%3x12.5 %
50 – 25%4x16.7 %
méně než 25%2x8.3 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné13x54.2 %
průměrné9x37.5 %
podprůměrné2x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký9x37.5 %
průměrný14x58.3 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký13x54.2 %
průměrný11x45.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.46
Vybrat jiný předmět