Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P37C Makromolekulární chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 23 / 35 (66 %) Učebna: CH3 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá2x8.7 %
dobrá11x47.8 %
průměrná9x39.1 %
špatná1x4.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 2.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 2.05
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x26.1 %
průměr 2.24
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x13 %
přiměrěné17x73.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.85

Vyučující

Matějíček P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 2.44
Uchman M. M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne9x39.1 %
rozhodně ne3x13 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 2.65
Matějíček P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.68
Uchman M. M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.95
Matějíček P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x65.2 %
průměr 1.75
Uchman M. M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x73.9 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 2.15
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž12x52.2 %
žena11x47.8 %
průměr 1.48
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%12x52.2 %
75 – 50%7x30.4 %
50 – 25%3x13 %
méně než 25%1x4.3 %
průměr 1.7
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné6x26.1 %
průměrné14x60.9 %
podprůměrné2x8.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký7x30.4 %
průměrný11x47.8 %
nízký5x21.7 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký3x13 %
průměrný16x69.6 %
nízký4x17.4 %
průměr 2.04
Vybrat jiný předmět