Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P19B Klinická a analytická biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 38 / 78 (49 %) Učebna: CH1 Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá32x84.2 %
dobrá6x15.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.16
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano31x81.6 %
spíše ano5x13.2 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano29x76.3 %
spíše ano8x21.1 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano21x55.3 %
spíše ano11x28.9 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.5 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano17x44.7 %
spíše ano11x28.9 %
spíše ne4x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x15.8 %
průměr 1.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké13x34.2 %
přiměrěné24x63.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.65

Vyučující

Martínková M. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano31x81.6 %
spíše ano6x15.8 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Martínková M. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano35x92.1 %
spíše ano2x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.05
Martínková M. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano15x39.5 %
spíše ano4x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x50 %
průměr 1.21
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano30x78.9 %
spíše ano8x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano32x84.2 %
spíše ano2x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne4x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano34x89.5 %
spíše ano4x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž12x31.6 %
žena26x68.4 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.34x89.5 %
Nmgr.4x10.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé29x76.3 %
opakovaně9x23.7 %
průměr 1.24
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%27x71.1 %
75 – 50%9x23.7 %
50 – 25%2x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.34
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x5.3 %
nadprůměrné8x21.1 %
průměrné27x71.1 %
podprůměrné1x2.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký26x68.4 %
průměrný12x31.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.32
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký20x52.6 %
průměrný17x44.7 %
nízký1x2.6 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět