Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P108 Hydrogeografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 22 / 36 (61 %) Učebna: Z1 Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá11x50 %
dobrá10x45.5 %
průměrná1x4.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 2.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x36.4 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné17x77.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 2

Vyučující

Jánský B. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Kliment Z. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano15x68.2 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.29
Matoušková M. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano11x50 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x31.8 %
průměr 2
Jánský B. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Kliment Z. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x18.2 %
průměr 1.67
Matoušková M. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit7x31.8 %
průměr 1.47
Jánský B. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x68.2 %
průměr 2
Kliment Z. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x72.7 %
průměr 1.67
Matoušková M. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x68.2 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano11x50 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano21x95.5 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž13x59.1 %
žena9x40.9 %
průměr 1.41
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%19x86.4 %
75 – 50%2x9.1 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné10x45.5 %
průměrné12x54.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký16x72.7 %
průměrný6x27.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.27
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký7x31.8 %
průměrný15x68.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět