Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB180S15 Hlasová výchova a rétorika

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 33 / 40 (83 %) Učebna: B4 Termín: Út,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá16x48.5 %
dobrá13x39.4 %
průměrná3x9.1 %
špatná1x3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano16x48.5 %
spíše ano14x42.4 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano17x51.5 %
spíše ano14x42.4 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano23x69.7 %
spíše ano3x9.1 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x18.2 %
průměr 1.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano16x48.5 %
spíše ano10x30.3 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x15.2 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné30x90.9 %
nízké2x6.1 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 2.06

Vyučující

Szymiková R. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano18x54.5 %
spíše ano13x39.4 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Szymiková R. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano32x97 %
spíše ano1x3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Szymiková R. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x15.2 %
spíše ano4x12.1 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x69.7 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano14x42.4 %
spíše ano14x42.4 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne2x6.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano13x39.4 %
spíše ano18x54.5 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano28x84.8 %
spíše ano5x15.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž10x30.3 %
žena23x69.7 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.10x30.3 %
Nmgr.23x69.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.7
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé31x93.9 %
opakovaně2x6.1 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%31x93.9 %
75 – 50%2x6.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré5x15.2 %
nadprůměrné11x33.3 %
průměrné16x48.5 %
podprůměrné1x3 %
špatné0x0 %
průměr 2.39
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký18x54.5 %
průměrný13x39.4 %
nízký2x6.1 %
průměr 1.52
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký11x33.3 %
průměrný20x60.6 %
nízký2x6.1 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět