Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431S13B Geochemický seminář

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 14 / 29 (48 %) Učebna: M Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá7x50 %
dobrá5x35.7 %
průměrná1x7.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x7.1 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x85.7 %
nízké1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.08

Vyučující

Jehlička J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.58
Jehlička J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.09
Jehlička J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž3x21.4 %
žena11x78.6 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.4x28.6 %
Nmgr.10x71.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.71
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé6x42.9 %
opakovaně8x57.1 %
průměr 1.57
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%11x78.6 %
75 – 50%3x21.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré3x23.1 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné6x46.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.23
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký5x35.7 %
průměrný7x50 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.79
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký1x7.1 %
průměrný11x78.6 %
nízký2x14.3 %
průměr 2.07
Vybrat jiný předmět