Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P26B Fyziologie živočichů a člověka

Katedra fyziologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 5/0 Zk; 7 kr.
Respondentů: 23 / 134 (17 %) Učebna: B3 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá13x56.5 %
dobrá5x21.7 %
průměrná4x17.4 %
špatná1x4.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.94
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké6x26.1 %
přiměrěné14x60.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.7

Vyučující

Vyskočil F. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Pácha J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.95
Novotný J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 2
Vyskočil F. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Pácha J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.36
Novotný J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x26.1 %
průměr 1.24
Vyskočil F. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x82.6 %
průměr 1.75
Pácha J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x91.3 %
průměr 1.5
Novotný J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x91.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž8x34.8 %
žena15x65.2 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé21x91.3 %
opakovaně2x8.7 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%10x43.5 %
75 – 50%13x56.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné8x34.8 %
průměrné15x65.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký13x56.5 %
průměrný9x39.1 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký10x45.5 %
průměrný12x54.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.55
Vybrat jiný předmět