Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P60C Fyziologie člověka

Katedra fyziologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 17 / 36 (47 %) Učebna: B109 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá7x41.2 %
dobrá8x47.1 %
průměrná2x11.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké6x35.3 %
přiměrěné11x64.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65

Vyučující

Vybíral S. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Hahnová K. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne7x41.2 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.5
Spišská V. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.81
Vybíral S. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Hahnová K. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.06
Spišská V. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vybíral S. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.08
Hahnová K. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x58.8 %
průměr 1.43
Spišská V. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž1x5.9 %
žena16x94.1 %
průměr 1.94
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé15x88.2 %
opakovaně2x11.8 %
průměr 1.12
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%13x76.5 %
75 – 50%1x5.9 %
50 – 25%2x11.8 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.47
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x5.9 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné16x94.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký7x41.2 %
průměrný7x41.2 %
nízký3x17.6 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký9x52.9 %
průměrný6x35.3 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět