Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC260P02M Fyzikální chemie II (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 36 / 81 (44 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá17x47.2 %
dobrá16x44.4 %
průměrná2x5.6 %
špatná1x2.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano8x22.2 %
spíše ano17x47.2 %
spíše ne8x22.2 %
rozhodně ne2x5.6 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano21x58.3 %
spíše ano14x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano31x86.1 %
spíše ano3x8.3 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano23x63.9 %
spíše ano10x27.8 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké20x55.6 %
přiměrěné15x41.7 %
nízké1x2.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47

Vyučující

Zusková I. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano5x13.9 %
spíše ano18x50 %
spíše ne9x25 %
rozhodně ne3x8.3 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 2.29
Zusková I. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano17x47.2 %
spíše ano17x47.2 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.54
Zusková I. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano25x69.4 %
spíše ano5x13.9 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x13.9 %
průměr 1.23
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano27x75 %
spíše ano9x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano35x97.2 %
spíše ano1x2.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano35x97.2 %
spíše ano1x2.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž9x25.7 %
žena26x74.3 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.36x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé36x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%34x94.4 %
75 – 50%2x5.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x2.8 %
nadprůměrné9x25 %
průměrné25x69.4 %
podprůměrné1x2.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký10x27.8 %
průměrný22x61.1 %
nízký4x11.1 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký15x41.7 %
průměrný20x55.6 %
nízký1x2.8 %
průměr 1.61
Vybrat jiný předmět