Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P113 Fyzikální chemie II (a)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 7 / 28 (25 %) Učebna: CH3 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá2x28.6 %
dobrá3x42.9 %
průměrná2x28.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Dubský P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Vohlídal J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Dubský P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vohlídal J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Dubský P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x85.7 %
průměr 2
Vohlídal J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x85.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x71.4 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž5x71.4 %
žena2x28.6 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.7x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé7x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%6x85.7 %
75 – 50%1x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x57.1 %
průměrné3x42.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x57.1 %
průměrný3x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký2x28.6 %
průměrný4x57.1 %
nízký1x14.3 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět