Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P02Z Ekonomická geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 4/0 Zk; 8 kr.
Respondentů: 40 / 138 (29 %) Učebna: VG Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá23x59 %
dobrá15x38.5 %
průměrná1x2.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano14x35 %
spíše ano19x47.5 %
spíše ne6x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano27x67.5 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano23x57.5 %
spíše ano15x37.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano15x37.5 %
spíše ano18x45 %
spíše ne2x5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit4x10 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké12x30 %
přiměrěné20x50 %
nízké1x2.5 %
nemohu posoudit7x17.5 %
průměr 1.67

Vyučující

Pavlínek P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano24x60 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Pavlínek P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano28x70 %
spíše ano12x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Pavlínek P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x10 %
spíše ano10x25 %
spíše ne2x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x60 %
průměr 1.88
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano24x60 %
spíše ano16x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano28x70 %
spíše ano10x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano36x90 %
spíše ano4x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž24x60 %
žena16x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.39x97.5 %
Nmgr.1x2.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé37x92.5 %
opakovaně3x7.5 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%27x67.5 %
75 – 50%11x27.5 %
50 – 25%2x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré3x7.5 %
nadprůměrné9x22.5 %
průměrné28x70 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký17x42.5 %
průměrný20x50 %
nízký3x7.5 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký17x42.5 %
průměrný22x55 %
nízký1x2.5 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět