Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB170P75 Ekologie

Katedra ekologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 21 / 55 (38 %) Učebna: B3 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá7x33.3 %
dobrá9x42.9 %
průměrná5x23.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.9
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.15
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 2.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x9.5 %
přiměrěné15x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 1.88

Vyučující

Nedbalová L. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano14x66.7 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2
Herben T. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.75
Nedbalová L. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.11
Herben T. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.22
Nedbalová L. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x85.7 %
průměr 1.33
Herben T. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x90.5 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano21x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x19 %
žena17x81 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.20x95.2 %
Nmgr.1x4.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%12x57.1 %
75 – 50%7x33.3 %
50 – 25%2x9.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.52
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné15x71.4 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký5x23.8 %
průměrný16x76.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký3x14.3 %
průměrný14x66.7 %
nízký4x19 %
průměr 2.05
Vybrat jiný předmět