Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB151P80 Cytometrie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 33 (58 %) Učebna: B311 Termín: Pá,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá4x21.1 %
dobrá12x63.2 %
průměrná3x15.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x36.8 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké5x26.3 %
přiměrěné8x42.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 1.62

Vyučující

Doležel J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Drbal K. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Kalina T. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.33
Doležel J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Drbal K. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Kalina T. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.28
Doležel J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit16x84.2 %
průměr 2.33
Drbal K. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x73.7 %
průměr 1.2
Kalina T. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x84.2 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž9x47.4 %
žena10x52.6 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.14x73.7 %
Nmgr.4x21.1 %
Ph.D.1x5.3 %
průměr 1.32
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé18x94.7 %
opakovaně1x5.3 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%13x68.4 %
75 – 50%5x26.3 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.37
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné13x68.4 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký12x63.2 %
průměrný6x31.6 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.42
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký7x36.8 %
průměrný7x36.8 %
nízký5x26.3 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět