Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270C761 Cvičení z organické chemie pro nechemické obory

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 11 / 98 (11 %) Učebna: CH2 Termín: St,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá4x36.4 %
dobrá2x18.2 %
průměrná3x27.3 %
špatná2x18.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké9x81.8 %
přiměrěné1x9.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.1

Vyučující

Nekvinda J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.9
Nekvinda J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Nekvinda J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž0x0 %
žena11x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%9x81.8 %
75 – 50%1x9.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x9.1 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné9x81.8 %
podprůměrné2x18.2 %
špatné0x0 %
průměr 3.18
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký1x9.1 %
průměrný6x54.5 %
nízký4x36.4 %
průměr 2.27
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký1x9.1 %
průměrný8x72.7 %
nízký2x18.2 %
průměr 2.09
Vybrat jiný předmět